Završena provedba stručne izvanfakultetske prakse za akademsku godinu 2015./2016.


Povedba stručne izvanfakultetske prakse studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016.

Ulaskom Republike Hrvatske u EU u Hrvatskoj se je ukinulo jednogodišnje pripravničko stažiranje, unatoč čemu se od doktora dentalne medicine nakon stjecanja diplome očekuje samostalni rad. Stomatološki fakultet u Zagrebu je, svjestan novonastale situacije, tada pokrenuo proceduru izmjene i usklađivanja sadržaja studijskog programa kako bi u 12-om semestru studentima omogućio provođenje stručne prakse u trajanju od 500 nastavnih sati. Sukladno tome, a želeći svim dionicima u tom postupku olakšati ovu izrazito zahtjevnu promjenu u našem obrazovnom sustavu, Uprava Stomatološkog fakulteta 2014. godine je izradila projekt te ga nazvala „Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO“. Na natječaju raspisanom od strane Strukturnih fondova EU naš je projekt postigao visokih 90 bodova te ušao u krug malobrojnih institucija kojima je odobreno sufinanciranje na vrijeme od jedne godine.

U lipnju 2015. godine započeli smo s provedbom projekta „Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO“; svrha projekta bila je uskladiti nastavni sadržaj studijskog programa Dentalna medicina, uvodeći program stručne prakse u 12-ti semestar studija. Projektom se je omogućio razvoj ishoda učenja za 94 predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina i primjera provjere i vrjednovanja za program stručne prakse. Razvili smo mrežu suradničkih ordinacija u Hrvatskoj gdje su studenti pod nadzorom stručnih mentora prolaziti program stručne prakse usvajajući kliničke vještine u realnom okruženju i na neselektivnoj grupaciji pacijenata. Suradničke ordinacije dobile su mlade i motivirane osobe koje od mentora zahtijevaju odgovornost za njihov profesionalni razvoj, a Stomatološki fakultet je dobio partnere u edukaciji. Projektom je izvedena edukacija stručnih mentora od kvalificiranog edukatora kako bi mogli kvalitetno provesti program stručne prakse te sudjelovati u obrazovnom procesu budućih doktora dentalne medicine. Prva edukacija iz pedagoških kompetencija naših kolega mentora održana je 12. i 13. veljače u Opatiji, Grand hotel gdje su se kolege iz prakse podružili s nama iz akademske zajednice.

Ono što je izrazito važno, a projektom je i odrađeno bila je stimulacija naših studenata da svoju stručnu praksu odrade u dijelovima Hrvatske od posebne državne skrbi. Kroz organizaciju studentske prakse u ordinacijama koje se nalaze na otocima ili slabije razvijenim područjima RH, potiče se rad u zajednici i društvena odgovornost kod studenata – budućih stomatologa/doktora dentalne medicine, te njihova motiviranost za zapošljavanje u tim dijelovima Hrvatske, čime bi se dugoročno osigurao potrebni broj stomatologa i na tim područjima.

PREDNOST U ODABIRU

Ordinacije s kojima smo uspostavi suradnju za provedbu praktične nastave, nosile su naziv “Suradna ustanova/ordinacija Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu” kako bi se jasno naznačio njihov važan doprinos društvu. Suradne ordinacije bile su s područja cijele Republike Hrvatske od Vukovara do Orebića. Pri odabiru ordinacija vodilo se je računa o prebivalištu studenata kako bi se smanjili njihovi troškovi za trajanja prakse. Ipak je najveći broj studenata (70%) za svoju stručnu praksu odabrao Domove zdravlja Centar, Istok i Zapad u Zagrebu s kojima je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu uspostavio izvrsnu međuinstitucijsku suradnju.

Treba istaknuti da je izvanfakultetska praktična edukacija studenata stomatologije/dentalne medicine redoviti postupak obrazovanja i stjecanja praktičnih kompetencija u stomatološkim polivalentnim ordinacijama, a mi smo je preuzeli i odradili prema Norveškom modelu. Tamo studenti izvode izvanfakultetsku praktičnu nastavu od dva mjeseca (Sveučilište u Oslu), tri mjeseca (Sveučilište u Bergenu) i dva semestra (Sveučilište u Tromsu).  Postignuti rezultati našeg provedenog studijskog programa prema Direktivi Europske Komisije i uključivanju stručne izvanfakultetske nastave prezentirani su na godišnjem kongresu Europske udruge za obrazovanje u stomatologiji (ADEE) održanom u Barceloni od 24. do 27. kolovoza 2016. gdje smo dobili komplimente i poticaj kolega s prestižnih stomatoloških fakulteta u Europi.

Za vrijeme boravka naših studenata izvan fakulteta svatko od njih je bio osiguran policom od profesionalne odgovornosti što je dodatno ohrabrilo i studente i stručne mentore, ali srećom niti jedna polica se nije aktivirala. Za nadgledanje studenata i stručnih mentora te eventualno usmjeravanje bili su zaduženi nastavnici Stomatološkog fakulteta kao i provjera pohranjenih  podataka u e-dnevnike. Svi prethodno izneseni podatci kao i zadovoljstvo stručnih mentora, ocjena studenata i mentora prezentirani su na završnoj Konferenciji provedenoga projekta održanoj 16. rujna 2016. u Hotelu Westin u Zagrebu na koju su bili pozvani stručni mentori, nastavnici i studenti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstavnici institucija koje provode i kontroliraju obrazovni i zdravstveni sustav stomatologije/dentalne medicine.

Na kraju ovoga izvješća o provedenoj stručnoj izvanfakultetskoj nastavi želim u ime Uprave Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i u svoje ime zahvaliti svim našim kolegicama i kolegama na terenu što su pokazali nesebičnu pomoć u realizaciji ovog projekta koji je postao dio obrazovnog sustava naših mladih kolega.

 

Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dekan