Suradne ordinacije (za mentore)


Priručnik stručne prakse je dostupan ovdje


 
Poziv zainteresiranim ordinacijama dentalne medicine koje imaju potpisan ugovor s HZZO-om na suradnju

Oglas je dostupan ovdje.


 

Prijavni obrazac za suradne ustanove/ordinacije je dostupan ovdje