Provedena edukacija mentora i provjera rada studenata na terenu


Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu provodi projekt “Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u s kladu s HKO”

Ulaskom Hrvatske u EU ukinuto je pripravničko stažiranje, čime se od doktora dentalne medicine (doktora stomatologije) nakon stjecanja diplome očekuje samostalan rad. Iz tog razloga fakultet kroz projekt razvija vlastiti program praktične nastave za studente završne 6. godine studija, s namjerom da studenti do 3 mjeseca provedu radeći u ordinacijama u cijeloj Hrvatskoj, te da se program praktične nastave uskladi sa zahtjevima mentora i potreba na njihovim budućim radnim mjestima. Fakultet je kroz projekt predvidio i poticanje studenata na odabir ordinacija za svoju praktičnu nastavu u manje razvijenim dijelovima Hrvatske kroz isplatu naknada za pokrivanje troškova smještaja i života tijekom trajanja praktične nastave.  U tom pogledu obavljene su i kontrole studenata na terenu i to u ordinacijama u Vukovaru, Garešnici, Slavonskom Brodu, Požegi, Krapini i Velikom Trgovišću. U oradinaciji u Slaovonskom Brodu snimljena je reportaža HRT o praktičnoj nastavi I provedbi EU projekta.

Veliki dio odgovornosti i obveza za provedbu programa preuzimaju doktori dentalne medicine u ordinacijama, koji su se dobrovoljno prijavili u program, sa željom da studentima budu mentori. Za njih su organizirane edukacije, kako bi se osnažile i usavršile njihove vještine mentorstva, odnosno komunikacije sa studentima. Trening je održao cijenjeni prof. Boris Blažinić, a naglasak je bio na tehnikama izgradnje odnosa i povjerenja između mentora i studenta, s obzirom da mentor mora imati povjerenja u studenta koji će tijekom prakse obavljati propisane zahvate na pacijentima. Praktični primjeri i vježbe su pokazale kako je prijenos praktičnih znanja i vještina komplicirana tema, zbog generacijskog jaza, razlika u očekivanjima, načinu rada i korištenju opreme.

Polaznici su iskazali visoku motivaciju, otvorenost za diskusiju i učenje, uvidjeli nužnost i vrijednost interpersonalnih i personalnih kompetencija kao ključnih u procesu mentoriranja te iskazali želju za daljnjim usavršavanjem.