14. listopada 2015. Predavanje za studente 6. godine integriranog studija


Predavanje o projektu su održali prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dekan i prof.dr.sc. Darko Macan, prodekan za studente i nastavu. Tijekom predavanja svaki je student upoznat sa programom XI. i XII. semestra te mogučnošću obavljanja studentske prakse u stomatološkim ordinacijama u Istočnoj Slavoniji, Lici i na Jadranskim otocima uz financijsku potporu EU projekta.