Praktična nastava


Program praktične nastave namijenjen je studentima 6. godine studija (12-og semestra) u trajanju od 500 školskih sati. Stručnom praksom omogućuje se studentima dentalne medicine stjecanje praktičnog kliničkog iskustva kako bi odmah po završetku studija imali potrebne stručne kompetencije za samostalan rad. Stručna praksa obavljati će se u prostorima ordinacija i ustanova s kojima Stomatološki fakultet u Zagrebu sklopi suradnju. Takve ordinacije i/ili ustanove nosit će naziv “Suradna ordinacija/ustanova Stomatološkog fakulteta”. Studentima na praksi Suradna ordinacija/ustanova dodijeliti će mentora. Uz suglasnost Stomatološkog fakulteta studenti će pod nadzorom mentora prolaziti program stručne prakse usvajajući kliničke vještine u realnom okruženju na neselektivnoj grupaciji pacijenata. U svrhu osiguranja kvalitete programa stručne prakse, razvit će se informatički sustav vođenja e-dnevnika stručne prakse kojega će studenti redovito popunjavati, a mentori potvrđivati.
Kroz organizaciju praktične nastave u ordinacijama koje se nalaze na otocima ili u slabije razvijenim dijelovima RH, potiče se rad u zajednici i društvena odgovornost. Samim time motivira se zapošljavanje budućih doktora dentalne medicine u tim dijelovima Hrvatske, čime bi se dugoročno osigurao potrebni broj stomatologa na tim područjima.

Ime studenta Prezime studenta Mentor
Ivana Alvir Irena Katunarić, dr.med.dent.
Andrea Apro Tatjana Javorsky, dr.med.dent.
Hana Asić Marko Mihelić, dr.med.dent.
Anja Bakaran Ivana Rodin, dr.med.dent.
Tonka Baković Nikolina Holen Galeković, dr.med.dent.
Merima Balić Ivica Šimunović, dr.med.dent.
Domagoj Barbarić Katica Javor Šesto, dr.med.dent.
Jana Barić Jadranka Šporčić-Barić, dr.med.dent.
Miroslav Barišić Darko Banožić, dr.med.dent.
Valentina Bilandžija Vedran Šantak, dr.med.dent,
Zrinka Bojčić Vesna Barac Furtinger, dr.med.dent.
Sara Brcković Stevo Vojnović, dr.med.dent.
Maja Brestovac Ferid Neziri, dr.med.dent.
Antonija Brezić Vedrana Belak, dr.med.dent.
Ines Brozan Renata Radocaj Rajda, dr.med.dent.
Anđela Bubalo Sanja Šamadan Galić, dr.med.dent.
Nikola Copić Mirjana Baričević, dr.med.dent.
Alen Cvitković Ružica Anić Letica, dr.med.dent.
Lidija Cvitković Igor Turković, dr.med.dent.
Tomislava Ćavar Biserka Dumnica, dr.med.dent.
Viktorija Đurđević  Martina Krstović Hrelja, dr.med.dent
Veronika Filipčić Jasminka Mihaljčić, dr.med.dent.
Martina Filipović Dubravko Katanec, dr.med.dent.
Lara Foretić Ante Matoš, dr.med.dent.
Mateja Fric Ljiljana Čanđija, dr.med.dent.
Matea Fudurić Anamarija Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent.
Barbara Gazdek Grozdana Sabolić, dr.med.dent.
Ella Grčić Nataša Grčić, dr.med.dent.
Antonia Ivoš Željka Bradić, dr.med.dent.
Ines Jakić Željko Lovrić, dr.med.dent.
Iva Japundžić Mirjana Najdanović Kolanović, dr.med.dent.
Katarina Jelić Sergea Muškić, dr.med.dent.
Valentina Jukić Anica Jukić, dr.med.dent.
Gabrijela Kapetanović Vedran Šebečić, dr.med.dent.
Ana Katana Ivana Zelenika, dr.med.dent.
Ines Klisović Marija Rogalo Narančić, dr.med.dent.
Lenke Kocsis Darija Ćorić, dr.med.dent.
Lucija Koncul Marija Vukušić, dr.med.dent.
Antonio Kordić Lidija Šlaj, dr.med.dent.
Zrinka Kovačević Vanda Mrkša, dr.med.dent.
Ana Krolo Branka Sabol Juras, dr.med.dent.
Maja Krpan Davor Žarković, dr.med.dent.
Ana Kukučka Jelena Norac Kevo, dr.med.dent.
Adriana Kursar Snježana Gabud Brdarić, dr.med.dent.
Iva Laginja Ivan Strukan, dr.med.dent.
Ivana Lekšić Mirela Pejić Venturili, dr.med.dent.
Nives Tea Lovrić Suzana Ott Mašić, dr.med.dent.
Ružica Lucić Vlatka Gregorić Stanković, dr.med.dent.
Marta Lulić Dubravka Žarković, dr.med.dent.
Kristina Ljubas Petra Karhen Antonić, dr.med.dent.
Kristina Mage Ana Vukšić, dr.med.dent.
Luka Marković Kristijan Dujmenović, dr.med.dent.
Dina Martinović Irena Crnić Fotak, dr.med.dent.
Korina Mehadžić Valerija Milković Budimlija, dr.med.dent.
Martina Menđušić Hrvoje Buntak, dr.med.dent.
Lana Mesarek Ana Martinović, dr.med.dent.
Andrija Mijić Branimir Bebek, dr.med.dent.
Kristina Milat Mirjana Peričić, dr.med.dent.
Katja Milatić dr. Merlyn Borić, dr.med.dent.
Ive Miletić Hrvoje Starčević, dr.med.dent.
Karmela Milinković Ivan Sesar, dr.med.dent.
Ivan Mlačić Sanja Bumber Mlačić, dr.med.dent.
Egon Mojić Milo Mojić, dr.med.dent.
Edin Neziri Emin Neziri, dr.med.dent.
Dario Novak Duška Radičević, dr.med.dent.
Tea Novaković Astrid Azinović, dr.med.dent.
Ivona Oreč Vedrana Grgurević, dr.med.dent.
Marko Oreč Ivan Orešković, dr.med.dent.
Iva Oreški Vlatko Baduin, dr.med.dent.
Ivana Pavlović Marko-Andre Žnidaršić, dr.med.dent.
Anja Petković Tatjana Galić, dr.med.dent.
Tamara Petravić Helena Maršić Jogun, dr.med.dent.
Ivona Posavec Nataša Grgas, dr.med.dent.
Vladimir Prpić Ana Perić Markotić, dr.med.dent.
Kristijan Rist Vesna Bubić, dr.med.dent.
Sara Rogić Franka Murtić, dr.med.dent.
Morana Runje Renata Petranović, dr.med.dent.
Silvija Rupčić Daniel Baketić, dr.med.dent.
Matea Soldan Tomislav Škunca, dr.med.dent.
Sofija Stojić Sanja Čićević, dr.med.dent.
Ivan Šeparović Igor Vrančić, dr.med.dent.
Darko Šimunović Slaven Šimurna,dr.med.dent.
Bojana Škrnjug Kristijan Novački, dr.med.dent.
Anamarija Šoban Stanko Jurilj, dr.med.dent.
Adela Šota Iris Šuvak, dr.med.dent.
Elena Štimac Martina Kevo, dr.med.dent.
Martina Tasković Marijana Cicvara, dr.med.dent.
Darijan Tubikanec Renata Čutura, dr.med.dent.
Ema Vrbanović Jasna Platužić, dr.med.dent
Josipa Vukelja Amalija Kapuđija dr.med.dent.
Diana Zadro Anita Zadro, dr.med.dent.
Matea Zelić Marija Tomić, dr.med.dent.
Sara Znaor Mario Papić, dr.med.dent.
Anja Zukanović Mirna Šikić, dr.med.dent.