16. studenog 2015. u Jutarnjem listu objavljen poziv zainteresiranim ordinacijama dentalne medicine koje imaju potpisan ugovor s HZZO-om na suradnju


P O Z I V

zainteresiranim ordinacijama dentalne medicine

koje imaju potpisan ugovor s HZZO-om

n a  s u r a d n j u

za obavljanje praktične stručne nastave studenata završnog 12. semestra integriranog

preddiplomskog i diplomskog studija Dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu

Sveučilišta u Zagrebu

u trajanju 500 školskih sati, odnosno 3 mjeseca u okviru europskog projekta

 

Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO

 

kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Više informacija na web stanici Stomatološkog fakulteta – http://euprojekt.sfzg.hr/

ili kod koordinatora za EU projekt – Petra Lazić dipl.oecc. mail: plazic@sfzg.hr; tel.01/4807-358

Oglas je dostupan ovdje.