O projektu


Opće informacije o projektu

Naziv projekta : Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO

Naziv korisnika: Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Ukupna vrijednost projekta : 2.565.052,59 HRK

EU sufinanciranje projekta : 2.436.799,96 HRK

Razdoblje provedbe projekta : lipanj 2015. – prosinac 2016.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

Svrha i opravdanost projekta

Ulaskom Hrvatske u EU u Hrvatskoj se ukida jednogodišnje pripravničko stažiranje, čime se od doktora dentalne medicine nakon stjecanja diplome očekuje samostalan rad.

Stomatološki fakultet u Zagrebu svjestan novonastale situacije, pokrenuo je procedure izmjene i usklađivanja sadržaja studijskog programa kako bi studentima u 12-om semestru omogućio provođenje stručne prakse u trajanju od 500 školskih sati.

Svrha projekta “Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO” je uskladiti nastavni sadržaj studijskog programa Dentalna medicina s programima EU, uvodeći program stručne prakse u 12-ti semestar studija. Time se omogućuje studentima stjecanje potrebnog praktičnog (kliničkog) iskustva kako bi po završetku studija imali potrebne stručne kompetencije za samostalan rad što i predviđaju EU strategije.

 

 

Lokacija obavljanja stručne prakse

Zbog ograničenih prostornih kapaciteta Stomatološkog fakulteta nije moguće osigurati uvjete za provedbu stručne prakse na samom Fakultetu. Stoga će Fakultet ostvariti suradnju sa zainteresiranim stomatološkim ordinacijama za provedbu praktične nastave koje će time postati “Suradne ustanove/ordinacije” Stomatološkog fakulteta. Pokriti će se područje cijele Republike Hrvatske, a prednost će imati ordinacije na otocima i u ruralnim područjima RH.

 

 

Partner projekta

Za sudjelovanje u projektu odabran je jedan partner Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu po principu srodnosti u pogledu studija (biomedicinsko područje) te zbog prijašnjeg iskustva Medicinskog fakulteta u sličnim projektnim aktivnostima. Partner će pomoći projektnom timu u provedbi planiranih aktivnosti kojima će se ostvariti ciljevi projekta. Partner će imenovati svojeg predstavnika na projektu, “Koordinatora Medicinskog fakulteta”, koji će koordnirati aktivnosti u kojima Medicinski fakultet iz Zagreba sudjeluje kao partner.