Ljetna škola studenata dentalne medicine EDSA Summer Camp 2016.


Ljetna škola studenata dentalne medicine (EDSA Summer Camp 2016)

Udruga studenata dentalne medicine Stomatološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa European Dental Students’ Association od 14. do 20. kolovoza 2016. u Dubrovniku je organizirala međunarodni ljetni kamp studenata dentalne medicine – EDSA Summer Camp. Europska udruga od 1988., a hrvatska od 2002. godine okupljalju studente organizirajući obrazovne, znanstvene, društvene, sportske i ostale aktivnosti vezane uz unaprjeđenje i promociju struke i zdravstvene zaštite pacijenata. Sudionici škole bili su studenti iz brojnih zemalja Europe, a ukupno 32 sudionika sudjelovala su u programu škole, isključujući predavače, kojih je bilo ukupno 8, za 4 dana predavanja i radionica. Zemlje koje su predstavljali strani studenti bile su: Finska, Švedska, Estonija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rusija, Francuska, Portugal, Italija, Turska, Makedonija te Hrvatska. Kamp je organiziran u prostorima Sveučilišta u Zagrebu u Centre for Advance Academic Studies (CAAS) u Dubrovniku. Smještaj i prehrana sudionika bili su financirani iz EU projekta „Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu za HKO“.