euprojekt


Student šeste godine integriranog studija Dentalna medicina tijekom stručne izvanfakultetske nastave u stomatološkoj ordinaciji u Slavonskom Brodu

Završena provedba stručne izvanfakultetske prakse za akademsku godinu 2015./2016.

Povedba stručne izvanfakultetske prakse studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016. Ulaskom Republike Hrvatske u EU u Hrvatskoj se je ukinulo jednogodišnje pripravničko stažiranje, unatoč čemu se od doktora dentalne medicine nakon stjecanja diplome očekuje samostalni rad. Stomatološki fakultet u Zagrebu je, svjestan novonastale situacije, tada pokrenuo […]


Provedena edukacija mentora i provjera rada studenata na terenu

Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu provodi projekt “Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u s kladu s HKO” Ulaskom Hrvatske u EU ukinuto je pripravničko stažiranje, čime se od doktora dentalne medicine (doktora stomatologije) nakon stjecanja diplome očekuje samostalan rad. Iz tog razloga fakultet kroz projekt razvija vlastiti program praktične nastave […]

Edukacija mentora

Završna konferencija “Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO”

Poštovani,Ovim putem želimo Vas obavijestiti da je uspiješno završen  EU projekt  HR.3.115-0024 “Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u sladu s HKO” kojeg je provelo Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet.  Projekt je sufinanciran od strane Europske unije kroz Europski socijalni fond. Svrha projekta bila je uskladiti nastavni sadržaj studijskog programa Dentalna […]


16. studenog 2015. u Jutarnjem listu objavljen poziv zainteresiranim ordinacijama dentalne medicine koje imaju potpisan ugovor s HZZO-om na suradnju

P O Z I V zainteresiranim ordinacijama dentalne medicine koje imaju potpisan ugovor s HZZO-om n a  s u r a d n j u za obavljanje praktične stručne nastave studenata završnog 12. semestra integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u trajanju 500 […]