Daily Archives: November 16, 2015


16. studenog 2015. u Jutarnjem listu objavljen poziv zainteresiranim ordinacijama dentalne medicine koje imaju potpisan ugovor s HZZO-om na suradnju

P O Z I V zainteresiranim ordinacijama dentalne medicine koje imaju potpisan ugovor s HZZO-om n a  s u r a d n j u za obavljanje praktične stručne nastave studenata završnog 12. semestra integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u trajanju 500 […]